Xtra
Close
Welcome to Psychomarker Consulting, Practice for Coaching, Counseling and Training in Kerkrade. Under the button Xtra you will find the latest changes and updates. Therefore, always look under this button as well. | *˜*˜*˜*˜*˜*˜* 'BEAUTY-Art- O'Living' psychology with the art of Savoir-Vivre (where the magic happens...). One of our projects: “Stop-And-Listen… ”-psychological walk, with a Mindfulness-charakter; wonderful for the senses - BALANCE for BODY & MIND. Small groups. Are you coming with us? Subscribe: Secretariaat Psychomarker Consulting, Tel.: +31(0)455461260
Nederlands | English | Deutsch
 

Psychomarker Consulting

Praktijk voor Counseling & Coaching |ˆ| Daemen Mediation | Extern Vertrouwenspersoon


PSYCHOMARKER Consulting

J.L. Daemen,
Mediator |
Extern Vertrouwenspersoon

Psyche - MIND, BODY, SPIRIT
BALANCE | Physically and Mentally
WELLBEING | Optimal Health | Restoring vital energy
Emotional, Mental & Spiritual WellBeing

Hartelijk welkom bij PSYCHOMARKER Consulting, praktijk voor counseling, coaching (mental-coach / cognitief-coach / personal-coach) en training.
Wij begeleiden mensen naar de beste versie van zichzelf.
Dit doen wij door middel van: counseling; advies; coaching algemeen; stress- en burnout-begeleiding; gezondheidscoaching; complementaire gezondheidscoaching; holistische aanpak; leefstijl- en vitaliteitscoaching; psycho-sociaal advies en psycho-sociale begeleiding, die kortdurend en resultaatgericht is. In onze counseling staan ondersteuning en advies centraal.

De counselinggesprekken helpen je om inzicht te verkrijgen. De consulten zijn er tevens op gericht om je op een gestructureerde manier te laten werken aan problemen. Zo vind je gaandeweg oplossingen, die bij jou of jullie relatie passen (relatietherapie).

Een counselor opereert vanuit een onafhankelijke positie.
In werksituaties spreken we van Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Hieronder verstaan we werkdruk, verstoorde arbeidsverhoudingen, omgang met ingrijpende gebeurtenissen, persoonlijke problemen, zoals stress, ziekte, verstoorde werk/privé-balans.

De counselor ondersteunt, begeleidt, geeft advies en bemiddelt. Tevens kan de counselor het management en P&O adviseren omtrent het omgaan met medewerkers met psycho-sociale problemen, re-integratie en het sociale beleid.

Zowel privé als op het werk kunnen ongemakkelijke, pijnlijke of moeilijke situaties of perioden in het leven veel bijkomende klachten geven, zoals onder meer vermoeidheid, pijn, lusteloosheid en weinig energie. De counselor ondersteunt en begeleidt je ook hierbij. Bemiddeling en/of kortdurende begeleiding is oplossingsgericht. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

In onze praktijk werken wij volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en we werken tevens preventief.

Uw counselor/coach/consultant, mediator en extern vertrouwenspersoon,
José J.L. Daemen, is academisch geschoold.
Met haar brede bachelor Psychologie beschikt zij over kennis van uiteenlopende richtingen binnen de psychologie (wetenschap, menselijk gedrag, gevoelens en emoties).
Haar Master Neuropsychology & Neuroscience leerde haar psychologische theorieën toe te passen, net zoals het gezond en effectief functioneren van individuen in teams en organisaties en de sociaal-emotionele ontwikkelingen bij kinderen, jeugdigen en volwassen (wetenschappelijk onderzoek menselijk gedrag). Tevens beschikt zij over ruime kennis en ervaring met zowel bedrijfsleven als gezondheidszorg; in leidinggevende, evenals ondersteunende functies - (poli)klinische en multidisciplinaire samenwerking (zie "reference-page”). Optimale fysieke gezondheid en vitaliteit is afhankelijk van Uw mentale gesteldheid en Uw mentale gezondheid. “Mentale gezondheid is de manier waarop jij je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven.” (Trimbos, Rivm). “Er is geen gezondheid zonder mentale gezondheid.” (WHO).

Uw lichaam en Uw geest vormen Uw PSYCHE. Zij werken samen ten behoeve van Uw welzijn en Uw gezondheid. Wij helpen U beiden de aandacht te schenken en ontdekken waar Uw valkuilen liggen. Hierdoor werkt U preventief om klachten en problemen te voorkomen en verkrijgt U de beste resultaten.

Iedereen weet waarschijnlijk inmiddels dat een goede gezonde voeding, gecombineerd met stressmanagement, gematigd eten en drinken en voldoende beweging, een van de beste dingen is die we kunnen doen om zowel psychische als fysieke gezondheidsproblemen te voorkomen. Sinds recente ontwikkelingen in de Klinische Psychologie, Neuroscience & Neuropsychology hebben we het bewijs dat bij het ontstaan van bepaalde ziekten bio-psycho-sociale factoren een zeer belangrijke rol spelen. De wetenschap van de klinische psycho-neuro-immunologie onderzoekt de relaties tussen psyche, het immuunsysteem en neurologische processen. Zij is recentelijk tot de ontdekking gekomen dat “alle menselijke organen en alle afzonderlijke cellen voortdurend met elkaar communiceren en elk mens als zodanig een ‘netwerk’ vormt. Terwijl het tegelijkertijd ook deel uitmaakt van het netwerk van sociale structuren waarin wij ons allen bevinden.” (Europese vereniging van klinische Psycho-Neuro-Immunologie)

Succesvolle, gezonde mensen functioneren zelfverzekerd en ontspannen. Zelfs moeilijke zaken handelen ze gemakkelijk af en het lijkt alsof ze het geluk naar zich toe halen.

Persbericht: “Psychomarker Consulting promotes Healthy Living. Born and raised into the Art of Savoir-Vivre J.L. Daemen opens client's minds to ‘BEAUTY Art O’Living’ Lifestyle. Her training sessions also include beauty, mindfulness and bodywork. She teaches clients the art of healthy living, allowing one to be aware and awake in the now, fully embrasing the beauty that surrounds us in our daily life in it's many accets.”


Inzetten van bedrijfscounseling & -coaching leidt tot een prettige werksfeer binnen Uw bedrijf. Daarnaast draagt het bij aan gezonde arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid (balans in werk en gezin, maar ook individuele interne balans). Het hebben van gezonde en gemotiveerde medewerk(st)ers leidt tot een toename van arbeidsplezier en productiviteit, en tot een afname van het ziekteverzuim. Bovendien voelen mensen zich meer verbonden bij het bedrijf. Dit komt Uw bedrijf, de toekomst van Uw bedrijf en de toekomst van Uw medewerk(st)ers ten goede. Het hebben van gelukkige, gezonde medewerk(st)ers is goud waard.

U kunt gebruik maken van onze psycho-sociale dienstverlening en coaching (tevens complementaire gezondheidscoaching), bij de aanpak van o.a.:
* problematiek in de privésfeer;
* problematiek in de arbeidssfeer;
* problematiek rond spanning, overspanning, stress, depressie, of burn-out;
* problematiek rond communicatie, uitzichtloosheid, overbelasting, verandering;
* hoe ga jij om met verdriet, boosheid, spanningen op de werkvloer? (en privé?);
* ga jij op een goede manier om met de emoties van jouw collega(s)?;
* ga jij op een goede manier om met de emoties van jezelf?, je gezin?, je familie?;
* herstel depressieve gevoelens;
* herstel welzijn, welbevinden en geluk;
* relatieproblematiek, persoonlijke problematiek;
* bewustwording, zelfkennis, emoties, verwerken en loslaten;
* kort- of langdurend ziekteverzuim;
* ziekte, rouw, herstel;
* stressconsultancy, burn-out-consultancy, health-management, health-coaching;
* Uw psychische gezondheid (èn tevens Uw lichamelijke gezondheid & vitaliteit);
* ondersteuning en herstel na ziekte;
* ondersteuning en herstel bij het hervatten van Uw werk;
* psycho-sociale ondersteuning van mensen met diverse problematiek;
* investeringen in Uzelf.

Vaak is het naast counseling en coaching tevens van belang om mensen te helpen met hun lifestyle, hun voeding of beweging, en/of hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen wij door niet enkel en alleen te kijken naar het probleem, maar ook naar de gehele mens erachter. Met projecten als “Lifestyle BEAUTY Art O’Living” creëren wij daarnaast bewustwording onder andere door mensen te coachen naar een gezonde actieve leefstijl, en tevens door het simpel en realistisch met mensen aan de slag te gaan met: o.a. positieve psychologie; duurzame inzetbaarheid (balans in werk en gezin); burn-outpreventie; stresscounseling; complementaire gezondheidscoaching & counseling - complementaire zorg duurzame inzetbaarheid bij gezondheid, (bij ziekte in het algemeen, na operatie, oncologische aandoeningen en/of chronische ziekten); WellBeing - Wel-ZIJN & Wel-BEVINDEN; cognitieve reserve voor later; healthy living- healthy aging (zie ook: “Modern Medicine that Makes a Difference”); early warning signs & prevention - Mind-Body Medicine (lichaam-geest-therapie, mind-body-interventies) Lifestyle-Medicine / leefstijlgeneeskunde, leefstijlcoaching - (gezonde levensstijl, duurzaam leven, beter klimaat); rouwcoaching; relatietherapie / relatiecoaching; emotionele verwerkingsprocessen; algemene mentale gezondheid: down-to-earth mindfulness; cognitieve coaching persoonlijk en toegankelijk, personal mental coaching en fittraining speciaal voor vrouwen; musictherapy; kunsttherapie met *neuroplasticiteit de ontwikkeling van intuïtieve intelligentie en nog veel meer.

*Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om zich te herstellen en te herstructureren - cognitief-fit
PSYCHOMARKER Consulting
Lichaam & Geest in BALANS, maatwerk speciaal voor jou


VIE - BEAU | Oui, la Vie est Belle, et Vous êtes Beau
Maak jouw leven MOOI.
Vandaag is de eerste dag van jouw toekomst.
Advies, ondersteuning of begeleiding nodig? Smile and the world smiles with You!
Ik heet U van harte welkom in mijn praktijk!
Contact: vul het contactformulier in, of bel voor een afspraak met: secretariaat Psychomarker Consulting, Tel.: +31(0)455461260

Your story begins with YOU.
Success begint bij jou, jouw gezondheid, jouw levensgeluk, jouw werkgeluk, jouw duurzame inzetbaarheid. Met andere woorden: jouw Mind-Body-Spirit-BALANS, want jouw kostbaarste bezit, ben jij en jouw gezondheid. De 7 andere essentiële assets voor succes, die een persoon kan hebben, zijn: mindset, integriteit & loyaliteit, teamwork-skills; empathie & interpersoonijke skills, geduld, time-management-skills, werk-ethiek.
Van balans tussen lichaam en geest, psycho-sociale begeleiding met tips uit de gezondheidspsychologie en positieve psychologie & psycho-educatie, lifestylemedicine-coaching en gezondheidscoaching en counseling met fitness- en weerbaarheidstraining in de strijd tegen een ongezonde leefstijl, relatie-coaching, tot en met wandelcoaching of counseling bij depressie, neerslachtigheid, burn-out, burn-out-preventie, slaapproblematiek, muziek- en danstherapie en een specialisatie in stressconsultancy. Voor een breed spectrum aan begeleidingsmogelijkheden staan wij U graag terzijde. Samen richten wij ons op Uw mentale en Uw fysieke welzijn (lichaam en geest in balans).

Psyche - VERSTAND, LICHAAM, GEEST
Ja, alles is gezondheid - alles hangt met elkaar samen - ja, alles is met elkaar verbonden.
De essentie en de life-changing effecten hiervan kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Derhalve vindt U hierover meer informatie op de diverse pagina’s van onze website en in ons PsycheBlog. Mijn cliënten stel ik persoonlijk stukken ter hand.

Cognitief: met een positieve mindset samen succesvolle stappen vooruit zetten.
Wij doen waar we goed in zijn en wat we leuk vinden. Wij helpen U graag.
Met een unieke combinatie van counseling & coaching ga ik samen met U aan de slag om het verschil te maken in Uw leven; en we pakken het holistisch aan (mind-body-spirit: U als mens in z’n gehéél). Holistisch betekent: aandacht voor de héle mens en niet alleen voor het probleem. Zo wordt U geholpen bij het verkrijgen van (meer) inzichten in Uw talenten, valkuilen en kwaliteiten.
Counseling en psycho-educatie geven U het inzicht en coaching helpt U bij het (sneller) bereiken van Uw persoonlijke doelen, want door de belangrijke inzichten helpt coaching U bij Uw persoonlijke en Uw professionele ontwikkeling (Uw business succes). Samen maken we het verschil.


“Altijd zoekende naar meer… - goede gezonde zaken voor mezelf, goede gezonde zaken voor mijn klanten. Jouw succes is ons succes. #rijkdom.”
© een succesvolle ondernemer“Welzijn: oftewel “well-zijn”.
Het is jouw welbehagen, jouw welbevinden en jouw gezondheid.
Fysiek-mentaal gezond en je daarbij lekker in je eigen vel voelen.
Derhalve investeer jij in jezelf.
#JouwGeluk.
Graag ben ik jouw coach in de zorg voor jouw gezondheid, jouw welzijn en jouw innerlijk welbevinden.
Jij werkt aan bewustwording en innerlijk welbevinden; Ik help je daarbij.
Jij bent bezig met zelfkennis, geluksbeleving, emoties, oorzaak, gedrag, vitaliteit; ik begeleid je naar inzichten.
Wanneer jij weet waar en hoe je veranderingen op welke gebieden kunt aanbrengen, kun jij jouw doelen bereiken.
Met aandacht en ruimte neem ik de tijd voor jou!
© José, J.L. Daemen“Als psychologisch (academisch Psychology & Neuroscience) geschoold counselor ben ik gedragsdeskundige (academisch Healthsciences - Mental Health).
Derhalve kan ik jou tevens helpen met zaken als: persoonlijke valkuilen, persoonlijke groei, high-value-traits, zelfvertrouwen, self-love, gedragsproblematiek
en het verkrijgen van inzichten. Twee masters tegelijk doen is natuurlijk machtig interessant. Naast een full-time baan is dat pittig doorwerken en ik heb er veel van geleerd.
Als
coach kun je mij zien als jouw personal trainer.
Ik begeleid jou om het beste uit jezelf te halen.
Jij stelt zelf jouw doelen; ik motiveer en inspireer jou daarbij.” #HighValue

© José, J.L. Daemen
WellBeing | Beauty | Wellness
Samen-werken aan Uw welbehagen. Samen werken aan Uw welbevinden. Samen werken aan Uw gezondheid.
Je komt ze vaak tegen, mensen die moe zijn van het knokken voor gezin, werk, of voor zichzelf. Zij zijn futloos en energieloos. Als stress of problemen chronisch worden, kan dat zijn tol eisen voor onze geestelijke en fysieke gezondheid. Prestatie en energie gaan dan achteruit en er ontstaan lichte psychische klachten. Werken met duurzaamheid is stress of problematiek niet de boventoon laten voeren. (Duurzame inzetbaarheid van medewerk(st)ers in het bedrijfsleven. Duurzame inzetbaarheid van Uzelf in Uw privéleven).

Spanning in Uw gezin of relatie, hoge werkdruk, of problemen in Uw privé- of werkomgeving, of een combinatie van meerdere factoren, kan resulteren in overbelasting. Stress wordt gekenmerkt door psychische symptomen, fysieke symptomen en gedragsveranderingen. Dit resulteert in andere problemen. Cognitieve factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Hieronder vallen cognitieve functies, zoals intelligentie, taal, geheugen, aandacht, concentratievermogen, planningsvaardigheden, probleemoplossend vermogen, snelheid van informatieverwerking, sociale cognitie. Dit zijn de neuropsychologische aspecten van gezondheid. Zij worden allemaal beïnvloed, waardoor het kan gebeuren dat U niet meer goed kunt functioneren.

Stress is een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire problemen en arteriosclerose. In stressvolle periodes gaan mensen vaak ongezonder eten, meer drinken, of weer roken en minder bewegen (lifestyle). Een ongezonde leefstijl is risicofactor voor overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type-II, oncologische ziekten, obesitas, hypertensie, artritis, auto-immuunziekten, Alzheimer, en depressie; zo laat wetenschappelijk onderzoek zien. Stress tijdens de zwangerschap kan gevolgen hebben voor U en voor de baby. Stress wordt in verband gebracht met vroeggeboorte en daarnaast verstoren hoge cortisolwaarden het stressmechanisme van de baby, hetgeen bij Uw kind op latere leeftijd kan leiden tot hoge bloeddruk, diabetes of overgewicht. Stress tijdens de zwangerschap of de babyperiode vergroot bovendien het risico op psychische problemen.

Wist U dat optimisten langer èn gelukkiger leven. Waarom is dit zo? Optimisme is het vertrouwen dat jij jouw privé- en werksituatie positief kunt beïnvloeden. Longitudinaal wetenschappelijk onderzoek in neuropsychology- & neuroscience leert ons dat mensen met een positieve mindset langer gezond blijven. Het goede nieuws is dat U met behulp van training en oefening Uw positief psychologische eigenschappen kunt versterken. Hierdoor blijft U in tijden van stress en tegenslag beter overeind. Daarbij helpen wij U. Reeds met kleine oefeningen leert U positiever in het leven te staan. Is geluk aan te leren? Wetenschappelijk onderzoek zegt hierop volmondig “ja”. Positieve acties die door Uw eigen intrinsieke motivatie ontstaan, wellbeing en iemand die U de spiegel voorhoudt en U motiveert. In feite bestaat er altijd een goed moment om contact met ons op te nemen. Zo werkt U aan Uw eigen welbevinden nú, en aan vitaliteit en veerkracht voor later. Kennis en inzichten die U op Uw beurt weer aan Uw kinderen kunt doorgeven. Uw kinderen en kleinkinderen zullen er in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen (Next Generation Wellness).

Veelvoorkomende probleemgebieden - de counselor biedt hulp.
Mensen vinden de drempel naar de psycholoog of de psychotherapeut vaak hoog. Derhalve zoeken ze geen hulp. Jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg als medisch secretaresse en arts-assistente met een dubbele baan, heeft mij geleerd dat huisartsen en specialisten weinig tijd hebben voor intensieve gesprekken met patiënten. Al vroeg besefte ik dat lichaam en geest samenwerken (Body, Mind & Spirit). Dit is de reden waarom ik naast mijn fulltime baan een full-time studie Psychology & Neuroscience en Health Sciences ging doen bij Maastricht University. Mensen zijn kwetsbaar, maar ze kunnen het goed wegstoppen. Juist de sterksten hebben iemand nodig waarop ze kunnen rekenen als de nood aan de man komt. Zij zijn bij mij als counselor en coach aan het juiste adres.

U kunt lichamelijke gezondheidsproblemen proberen te voorkomen door te werken aan Uw lichamelijke veerkracht èn U kunt geestelijke gezondheidsproblemen proberen voorkomen door te werken aan Uw mentale veerkracht. Veerkracht versterken heeft al veel mensen geholpen in het beter omgaan met stress en problemen. Iedereen heeft er wel eens last van. Uiteraard moet U het doen, maar U hoeft het niet alleen te doen. Heeft U vragen? Wilt U graag advies ontvangen? Laat het ons weten. Ik begeleid U graag wanneer er behoefte bestaat om Uw veerkracht te versterken.

Eigenlijk kunt U nooit te vroeg met stressmanagement, persoonlijk crisismanagement, of gezondheidscoaching beginnen, want iedereen krijgt er in z’n leven wel een keer mee te maken. Voorkomen is beter dan genezen. Stresssignalen negeren, òf emoties wegstoppen kan een hele tijd goed gaan, maar er komt onvermijdelijk dat moment waarop de klachten hun tol eisen. Stressmanagement: wist U dat ernstige stress Uw lichaam ernstige schade kan toevoegen en dat het kan bijdragen tot de ontwikkeling van mentale ziekten: een depressie, slaapstoornissen, een burn-out of zelfs een zeer ernstige angststoornis? En: wist U dat o.a. voeding hierbij een rol kan spelen? Laat het niet zover komen. Blijft U er alstublieft niet mee rondlopen. Wacht liever niet, maar vraag éérder om hulp en/of informatie.

'BEAUTY Art O'Living' psychologie met de kunst van Savoir-Vivre (where the magic happens).
Gezond leven - lichaam, gedachten èn geest in balans. Graag begeleid ik U met o.a. danstherapie, dansyoga, wandelcoaching, Pilatesoefeningen of ademhalingstherapie, mindfulnesstraining, assertiviteitstraining Een healthy lifestyle draagt op een positieve wijze bij aan de mentale gezondheid. Sport, dans, beweging, ze hebben allemaal een grote invloed op de fysieke, maar ook op de mentale gezondheid. Hetzelfde geldt overigens voor voeding.

Danstherapie werkt positief en heilzaam voor lichaam en geest. Het is een type therapievorm, die beweging gebruikt om bij cliënten fysieke cognitieve, sociale en emotionele intergratie te bewerkstelligen. Danstherapie heeft een gunstig effect bij stress-reductie, ziektepreventie en mood-management. Dansen verhoogt Uw spiersterkte, Uw coördinatie en Uw mobiliteit; èn het vermindert spierspanningen. Danstherapie kan op elke leeftijd gedaan worden door partners, families, collega’s, vrienden, grote en kleine groepen van mensen. Danstherapie vergroot Uw zelfvertrouwen, Uw zelfbewustzijn en Uw zelfexpressie. In onze praktijk zet ik in overleg met cliënten creatieve expressietherapie in, in de vorm van dans en/of kunst, wanneer ik van mening ben dat cliënten daar baat bij hebben.
Als counselor/coach - ervaringsdeskundig in Professional Dance and Performance Art (Ballet, Jazzballet, Stijldans & Professional Latin-American Dance, Modern Dance, Streetdance) - is het mij een eer en genoegen U te helpen.

Wat is gezond leven?
Iemand leeft gezond, wanneer deze persoon zijn/haar mind, body èn spirit, in balans houdt. Met andere woorden: gedachten (verstand, cognitieve vaardigheden), lichaam en geest in goede balans. Goede genen alléén is niet afdoende, zo blijkt uit longitudinaal wetenschappelijk onderzoek. Omgevingsfactoren spelen een zeer belangrijke rol en daaraan kunt U zelf werken door Uw mind, body & spirit goed te voeden en in balans te houden. Graag begeleid ik U hierbij. Leer met mij om beter naar U-zelf te kijken. Zo zult U niet elke keer in dezelfde valkuilen terecht komen, maar betere resultaten boeken. (Zo kunt U onder meer burn-out voorkomen of grondig aanpakken.) Dit doen wij in de vorm van stress-management, persoonlijk crisismanagement, gezondheidscoaching of individuele counseling.

Wat is iemands psyche?

De PSYCHE heeft betrekking op de persoonlijkheid in zijn geheel: denken, voelen, willen, en handelen. Hiervan maken deel uit: alle brein-processen van: geheugen, attentie en leren. Met andere woorden, besef goed, dit zijn: alle gedachten, alle gevoelens, alle gedragingen en alle zelfreflectie; bewust of onbewust. Zo kunt U met lichamelijke klachten terecht bij de huisarts, die U helpt lichamelijk fitter te worden. Met lichte psychische klachten kunt U terecht bij de counselor, die U helpt psychisch fitter te worden en U op professionele wijze helpt bij herstel en balans van lichaam en geest.

Een van onze projecten en psychologische meeting / workshop / lezing
Herfst/Winter/Voorjaar/Zomer:
Stop-And-Listen” Psychologische Wandeling (òf individuele wandelcoaching) - balans voor body & mind. Mindfulness Wandeling “Back2Basics”. Ik ben zelf down-to-earth en dacht altijd: “mindfulness dat zweverige gedoe, daar moet ik niks van hebben.” Mindfulness bij Psychomarker is dan ook héél iets anders dan je zou verwachten. Een Down-to-earth Mindfulness noem ik het. Een manier van het gewoon lekker gezond in beweging zijn van lichaam en geest. Een wandeling met een specifiek thema mag ook (voor vriendinnen of collega’s). Goed voor Uw mentale fitness en voor Uw algehele welzijn. Het werkt tevens ter preventie van depressie en het werkt goed als herstel na burn-out, depressie en lichamelijke ziekten. Workshop/Lezing Well-being? Mindful-ness? Mind set? Ja, je steekt er nog wat van op ook! Kleine groepjes. Vol is vol. Ga je mee?
U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij: Secretariaat Psychomarker Consulting,
Tel.: +31(0)455461260


© learay35 - Céline Dion & Andrea Bocelli, The Prayer with lyrics - YoutubeL.O.V.E. and WellBeing
Please be well and be safe - LOVE AND BLESSINGS 2 Everyone
Liefde voor je vak,
met Liefde voor jezelf,
en
Liefde voor je medemens.

Van harte dank aan ALLE medewerk(st)ers in de zorg,
in alle Zuyderland-Ziekenhuizen,
in het Academisch Ziekenhuis Maastricht,
in het Universitair Ziekenhuis Leuven,
in de Uniklinik RWTH Aachen,
en ALLE andere zorgtoppers over het gehele land (in binnen en buitenland)
van Verpleging, Thuiszorg, Wijkverpleging en Ouderenzorg, Politie, Brandweer, Koninklijke Marechaussee - zij allen die dagelijks voor het leven en het WelZijn van anderen vechten en hun hart openen voor een ander.
Bijzondere mensen, dagelijkse superhelden - ALLE mensen die zo hard voor ons werken met toewijding en inzet - jullie zijn meer dan goud!
Thank You, danke, veel dank, stay blessed, stay healthy and stay safe!
ThankYou4BeingYou
💕


Mobiele digitale begeleiding via mobiele telefoon en tablet.
Face-2-face efficiënter werken met onze cliënten had altijd al onze voorkeur. Via mobiele digitale begeleiding is dit mogelijk. Wij bieden onze cliënten reeds lange tijd het gemak van E-HEALTH en E-CONFERENCE (counseling, coaching, training en het aanreiken van stukken via een beveiligde internetverbinding). Zo onderhouden wij met elkaar contact, zelfs tijdens Uw zakenreis of vakantieperiode; waar ook ter wereld U zich bevindt.

DE KRACHT van SAMEN: StayStrong!
ThankYou4BeingYou 💕


E-HEALTH / IT-SUPPORT: gedurende E-counseling, E-coaching (en E-training) vindt het contact plaats via een beveiligde video-/chat-conference (internetverbinding).
Zeker tijdens de Corona-fase is werken op afstand, maar tòch face-to-face, voor velen wel zo prettig gebleken. Wij staan U sowieso altijd graag digitaal ter zijde met psychologische begeleiding en zorg op afstand (E-HEALTH). Dit maakt begeleiding en het contact met cliënten nog gemakkelijker.

Welcome to Psychomarker Consulting


Psyche - MIND, BODY, SPIRIT

Welcome to PSYCHOMARKER Consulting, practice for counseling, positive psychology, early warning signs & prevention, personal coaching and training.

STRONG TOGETHER: StayStrong!
ThankYou4BeingYou 💕


E-HEATLH / IT-SUPPORT: next to seeing people face-to-face, we will provide more online-counseling, online-coaching (and online-training). This is due to Coronavirus-anxiety as well as us looking for an alternative that allows us to access counseling, coaching and training remotely.

Willkommen bei Psychomarker Consulting

Psyche - MIND, BODY, SPIRIT

Herzlich willkommen bei PSYCHOMARKER Consulting, Praxis für Counseling, Positive Psychologie, Early-Warning-Signs & Prevention, Personal Coaching und Training.

ZUSAMMEN STARK: StayStrong!
ThankYou4BeingYou 💕


E-HEALTH / IT-SUPPORT: während und nach der Corona-Phase arbeiten wir mit unseren Klienten noch mehr digitaal. E-counseling, E-coaching (und E-training) finden über unsere IT-Telemedien statt.