Xtra
Sluiten
Welkom bij Psychomarker Consulting, praktijk voor coaching, counseling en training te Kerkrade. Onder de knop Xtra vindt U de laatste wijzigingen en nieuwtjes. Kijk dus ook altijd even onder deze knop. | *˜*˜*˜*˜*˜*˜* 'BEAUTY-Art- O'Living' psychologie met de kunst van Savoir-Vivre (where the magic happens...). Een van onze projecten: “Stop-And-Listen… ”-psychologische wandelingen, met Mindfulnesskarakter; héérlijk voor de zintuigen - BALANS voor BODY & MIND. Kleine groepjes. Ga je met ons mee? Schrijf je in: Secretariaat Psychomarker Consulting, Tel.: +31(0)455461260
Nederlands | English | Deutsch
 

Psychomarker Consulting

Praktijk voor Counseling & Coaching |ˆ| Daemen Mediation | Extern Vertrouwenspersoon

Psychomarker Consulting - HEALTH MANAGEMENT - LifestyleTraining - Gezondheids- en vitaliteitscoaching. De kunst het leven te genieten.

Beauty, Fitness & WellBeing - Schoonheid in al haar Facetten

BEAUTY Art O'Living


'BEAUTY Art O’Living’ is een product van Psychomarker Consulting.

Het is een van Psychomarker Consulting's projecten voor fysieke en mentale gezondheidsbevordering, waarin wij met betrekking tot leefstijl alle van de bovengenoemde facetten benaderen.

Goed gevoel, goede gezondheid, levensfilosofie, gezondheidsfilosofie en psychologie, goed en vitaal leven.
Emotionele intelligentie, mental fitness, emotioneel welbevinden, persoonlijkheidsontwikkeling, persoonlijkheidsvorming, persoonlijkheidsontplooiing, spirituele persoonlijkheidsontplooiing en cognitieve reserves zijn onderdeel van de psychologie en behoren derhalve tot de mentale gezondheidszorg.

In het kader van fysieke en mentale gezondheidsbevordering komen in ‘BEAUTY Art O'Living’ al deze facetten aan bod. Savoir-Vivre gecombineerd met de kunst in dankbaarheid, positief en bewust in het leven te staan. Genieten in het hier en nu en investeren in jezelf, investering in wellbeing en in personal development; het is een investering in de toekomst die loont.

In onze personal-coaching, meetings, lifestyletrainingen, voorlichtingsbijeenkomsten (eventueel in samenwerking met andere bedrijven), ladies’ eve, lezing of workshop komen naast bovengenoemde onderwerpen tevens lifestyle-keuzen voor een goede fysieke en mentale fitness aan de orde.

'BEAUTY Art O'Living' psychologie met de kunst van Savoir-Vivre (where the magic happens…).
Eén van onze projecten, het hele jaar door:
Stop-And-Listen… ”-Psychologische Wandeling” en “Wandeling met Mindfulness-karakter”;. Hééérlijk, zet je zintuigen maar op genieten, hier in Bourgondisch Limburg - BALANS voor BODY & MIND. Kleine groepjes. Ga je met ons mee?
Meer weten? of, Schrijf je in: Secretariaat Psychomarker Consulting,
Tel.: +31(0)455461260 Lezing, workshop, training of voorlichtingsbijeenkomst boeken? Ook hiervoor kunt U terecht bij ons secretariaat.

p1010651

all photography & copyrights
© J.L. Daemen

Lifestyle 'BEAUTY Art O’Living'

Balans, leven lang mooi, fit en vitaal - welzijn en kwaliteit van leven (WellBeing)
Welke overeenkomst bestaat er tussen (neuro)psychologie, anti-aging, lichamelijk en emotioneel welbevinden? Het antwoord is Psychomarker Consulting.


Bio-psycho-sociale risicofactoren - lifestyle-coaching voor Uw gezondheid en wellbeing
Neuropsychologische ontwikkelingen en grootschalig onderzoek van de laatste jaren laten duidelijk zien dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op de biologische en psychologische veranderingen in ons lichaam die te maken hebben met veroudering (èn vroegtijdige veroudering, èn het ontstaan van ziekten - mentale en fysieke ziekten).

Lichaam en geest werken samen voor ons welbevinden (Mind-Body-Medicine). Het brein, voeding en beweging spelen hierbij een essentiële rol. Het hart van onze activiteiten is gericht op lifelong learning inzake gezondheidscondities en welzijn (wellbeing) bij gezonde mensen van geboorte tot op hoge leeftijd. Alles is immers gezondheid.

Leefstijl (lifestyle) èn omgevingsfactoren (dit zijn biologische, psychologische en sociale factoren) hebben een grote impact op Uw gezondheid. Met andere woorden, een ongezonde leefstijl of ongezonde omgevingsfactoren kunnen Uw gezondheid in gevaar brengen. Dit is dus een flink pakket en het bestaat uit véél méér dan een slecht eetpatroon en onvoldoende beweging. De nieuwste wetenschappelijke onderzoeken in de klinische psychologie en in neuroscience leren ons dat voeding en omgevingsfactoren (bio-psycho-sociale factoren) hun invloed uitoefenen op processen in onze hersenen en op processen van veroudering in het algemeen. Zo kan er sprake zijn van vroegtijdige veroudering en het ontstaan of de instandhouding van ziekten. U kunt hierin zelf het tij nog ten goede keren. Als gezondheidscoach en counselor help ik U daar graag bij. Hierbij maak ik gebruik van o.a. bijvoorbeeld Mind-Body-Medicine-interventies. Dit zijn strategieën waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een algeheel goede gezondheid ondersteunen en kunnen bewerkstelligen (evidence-based-interventions). Hieronder vallen bijvoorbeeld onder meer: bewegings-, ademhalings-, en ontspanningstherapieën; holistische benaderingen en interventies; EMDR, biofeedback; yoga; martial arts zoals: tai-chi, chi-qong; cognitieve gedragsinterventies; support/groepssupport en spiritualiteit.

Iemand met een ongezonde leefstijl eet bijvoorbeeld junk-food, leeft met spanningen en/of negatieve emoties zonder iets aan coping of gedragsverandering te doen, doet niet of onvoldoende aan lichamelijke beweging, drinkt (veel) soft-drinks, rookt, drinkt (veel) alcohol, heeft overgewicht. (N.B.: wat voor de een veel is, kan voor de ander weinig betekenen). Aan factoren die we zelf in de hand hebben, kunnen we uiteraard zelf iets veranderen. Omgevingsfactoren hebben we niet altijd zelf in de hand, maar we kunnen er anders mee leren omgaan (coping).
Heeft U moeite met òf motivatieproblemen bij het aanbrengen van veranderingen in het algemeen, of leefstijl in het bijzonder, vraag dan meer informatie over gezondheidscoaching of lifestylecoaching (lifestyle-training).
Herkent U zichzelf in het hebben van een ongezonde leefstijl, neem gerust contact op voor leefstijl-coaching.

Werkgerelateerde risicofactoren en persoonsgebonden risicofactoren

Er is veel onderzoek gedaan naar risicofactoren. In dergelijk onderzoek worden risicofactoren onderscheiden naar:
- werkgerelateerde fysieke factoren (ergonomische inrichting werkplek e.d.);
- werkgerelateerde psycho-sociale factoren (o.a. hoge taakeisen, ‘job-strain’, sociale ondersteuning werkplek, arbeidstevredenheid, stress);
- persoonsgebonden risicofactoren (conditie, geslacht, reactiviteit neuro- endocrine en neuro-musculatie systeem, omgaan met stress, manier van coping met ziekte of aandoening).
Het feit dat bijvoorbeeld niet alle werknemers arm-, nek- of schouderklachten ontwikkelen is aanwijzing ervoor dat naast externe, óók persoonlijke factoren van invloed zijn op het onstaan van ziekten of aandoeningen (èn op de instandhouding ervan).

Een voorbeeld van persoonsgebonden risicofactoren
Mensen zijn emotionele wezens. Emotie is energie. Emoties zijn niet goed of fout; emoties vertellen ons iets. Emoties onderdrukken, is jezelf niet serieus nemen en dat ondermijnt jouw geluksgevoel. Ook onderdrukte emoties blijven in ons systeem aanwezig. Op een goede wijze omgaan met emoties (coping) kan iedereen leren.
(Neuro)psychologische studies laten zien dat aanvankelijk gezonde mannen en vrouwen, die blootgesteld worden aan veel negatieve emoties (depressie) eerder dan anderen een ziekte van het hart zullen ontwikkelen. En: bij mensen met hartproblemen diezelfde emotionele karaktereigenschappen het risico op een hartaandoening of hartaanval vergroten.
Wanneer hartpatiënten in het hospitaal komen bestaat de medische verzorging voornamelijk uit het voorkomen van schade aan het myocardium (toedienen van bloedprop-oplossende medicijnen en ter observatie-name). Deze mensen hebben daarna meestal nog angioplasty of bypass-operatie nodig.

De mensen die de meeste problemen hebben met coping nadat hun medische behandeling is afgesloten, zijn over het algemeen niet degenen die het ernstigst ziek zijn, maar degenen die de meeste psycho-sociale problematiek hadden voor hun hart-infarct. Herstel is erop gericht de risicofactoren zoveel mogelijk tot een minimum te reduceren. Hierbij horen leefstijl-aanpassingen (lifestyle-changes, lifestyle-training) met psycho-sociale begeleiding.

De manier waarop iemand omgaat met gebeurtenissen en problemen, alsook hevige emoties, gedachten of gevoelens is voor iedereen verschillend. Er bestaan verschillende psychologische mechanismen en niet elk hanteringsgedrag is op de lange duur succesvol. Bovendien kan het Uw gezondheid schaden. Een goed en gezond hanteringsgedrag is door iedereen te leren.

Graag help ik U hiermee en met het beperken van risico-factoren. Beiden leert U middels interventies, die een combinatie vormen van counseling, coaching en health management.


COUNSELING
Counseling is een laagdrempelige vorm van psycho-sociale (en emotionele) hulpverlening. Problemen, die Uw mentale gezondheid en Uw welbevinden of welzijn beïnvloeden, maakt U samen met Uw counselor inzichtelijk. U lost deze op, door o.a. te kijken naar oorzaak, inzicht in het eigen gedrag, samenhang en handvaten om beter/anders met bepaalde zaken om te gaan.

Autonomie is een psychische basisbehoefte. In autonomie regel en bepaal jij zelf wat belangrijk voor jou is. Eigen regie is een vaardigheid. Ik ga U helpen deze vaardigheid (en andere vaardigheden) beter te ontwikkelen. Zelf-management betekent dat jij zelf de regie hebt over jouw leven met een chronische ziekte. Ik help U een balans te vinden tussen wat de ziekte van U vraagt en hoe U Uw leven wilt inrichten.
U ontvang van mij counseling en begeleiding in de vorm van
: (enkele voorbeelden)

 • beter leren omgaan met emoties in het algemeen;
 • anger management (beter leren omgaan met boosheid);
 • zelfmanagement;
 • stress management;
 • personal crisis management;
 • work-life-balance;
 • relatiecoaching;
 • begeleiding bij negatieve emoties, verdriet, emotionele pijn (ook na (echt)scheiding, maar ook bij rouw en bij ziekte).


MENTAL COACHING
Een mental coach begeleidt zijn/haar coachee naar een door hem/haar gewenste richting, verandering of een te behalen doel. Veelal bereikt men een doel eerder met behulp van een mental coach, doordat er nieuwe oplossingen gegenereerd worden en er innerlijke beperkingen overwonnen worden.
U ontvangt van mij training, persoonlijke coaching en motivatietraining in de vorm van: (enkele voorbeelden)
 • begeleiding bij gewichtsverlies (inclusief verwijzing diëtist indien noodzakelijk);
 • begeleiding bij gezonde voeding (inclusief verwijzing diëtist indien noodzakelijk);
 • begeleiding bij meer bewegen, bodytraining, dance-training, dance-yoga, bodyshaping, fitness en work-out;
 • begeleiding bij goede balans in je leven (werk, relaties, ontspanning, beweging, eten, slapen) of het terug in balans komen;
 • begeleiding bij leren omgaan met stress, werkdruk, faalangst, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen;
 • begeleiding bij het ontwikkelen van betere communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;
 • begeleiding bij het reduceren van slechte gewoonten (bijvoorbeeld alcoholconsumptie, stoppen met roken).

Het bovenstaande zijn slechts enkele van vele voorbeelden.
Graag sta ik U met kennis, advies, expertise, psycho-educatie en persoonlijke begeleiding terzijde. Informeert U gerust naar de mogelijkheden.Re-balancing - alles is gezondheid
Meer genieten van het leven en emotioneel welbevinden ontwikkelen (betere zelfzorg voor je eigen geluk).
Meer compassie en balans in je leven brengen.
Aandachtig in het hier en nu, met een open hart welbevinden, innerlijke rust en verbondenheid ervaren. Dat is balans ervaren in je leven.

In het boek “Mindfulness in behavioral health” wordt beschreven hoe mindfulness-based-stressreduction-therapie mensen op weg helpt naar beter welzijn en meer kwaliteit van leven.
Mindful betekent: “met aandacht”. In het kort omschreven: waar je aandacht is, daar ben jij. Wanneer je met compassie je leven inricht, ben je in balans. Ieder mens heeft aanleg voor compassie en mededogen. Het is als het ware een vermogen dat in onze genen is gelegd, maar soms heeft het gewoonweg niet de kans gehad om volledig tot ontplooIng te komen; U kunt eraan werken.

Methoden en technieken voor wellbeing en onthaasting
Er zijn veel methoden en technieken, die Uw persoonlijk welzijn kunnen dienen en wij zijn ervan overtuigd dat niet slechts één enkele zaligmakend is. Het is vaak juist een combinatie van factoren die de positieve uitkomst teweegbrengt waar mensen naar uitzien. En: juist die combinatie zetten wij in. Mindfulness is dan ook slechts één van de methoden voor ontspanning en onthaasting in onze coaching of counseling. Niet alles werkt voor iedereen. Voor iedereen is er een andere creatieve leefstijl-aanpassing; Uw leefstijl-coach helpt U met het vinden van de juiste oplossing, speciaal voor U. In het op een gezonde manier omgaan met spanning, stress, pijn of lijden kan de inzet van meerdere methoden en technieken uitkomst bieden. Zo kan bijvoorbeeld een eenvoudige aanpassing in Uw voedingspatroon en in Uw leefpatroon al helpen bij spanning en lichamelijk of mentaal lijden. Mindfulnesstrainingen worden o.a. ingezet bij stresshantering, in relatie-coaching, in gewichtsregulering, bodyshaping en afvallen, in burn-out-preventie, maar ook voor mensen met een langdurige ziekte of chronische aandoening (medische aandoening).

Mindfulness kan worden ingezet op fysiek, mentaal, emotioneel en relationeel gebied.
Compassie en mededogen (vooral ook met jezelf) is de sleutel tot balans in ons leven. Het is van groot belang voor een goede mentale en emotionele gezondheid.

In het verlengde hiervan is Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living' een manier om met meer zorg en aandacht voor jezelf van het leven te genieten.BEAUTY Art O'Living - Live Your Style, Live Your Choices!

BEAUTY Art O’Living

Psychomarker Consulting's
BEAUTY Art O'Living combineert Savoir-Vivre met de kunst van het bewust leven op een gezonde manier op zowel lichamelijk als psychisch vlak, alsmede het nemen van gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen. Lichaam en geest in BALANS houden, dat is het geheim.

Doen wat jij echt belangrijk vindt.
Leven vanuit je hart; ontspannen en zelfverzekerd.
Meer genieten van het leven; minder stress en gepieker.
Evenwichtig in het leven staan, ondanks drukke baan en sociale verplichtingen.
Positief, vol vertrouwen, in balans en gelukkig met jezelf.
Privé en werk op rolletjes met lifestyle-aanpassingen.
Rust, ontspanning en geluk ervaren.
Vreugdevol met een open hart het leven tegemoetzien.
Leven vanuit jouw eigen kracht, vanuit jouw eigen talenten.
Vertrouwen op jouw intuïtie en op jouw creativiteit.
Genieten van alle mooie momenten en alle goeds dat het leven te bieden heeft.

Het hierboven genoemde staat in relatie tot leefstijl, leefstijlkeuzen, investering in jezelf, goed zorgen voor jezelf en voor jouw omgeving. Kiezen voor bijvoorbeeld een gezonde geest in een gezond lichaam, gezonde voeding, afvallen of meer bewegen, het zijn allemaal lifestyle-keuzen.


Gezondheidspsychologie - Bio-Psycho-Sociale Factoren
Investeren in keuzen waarbij Uw persoonlijkheidsontwikkeling, Uw lichaam en Uw geest gebaat zijn; is van belang voor Uw algehele, Uw emotionele en Uw sociale welbevinden. De voordelen van het kiezen voor een levensstijl waarmee Uw algehele welbevinden (wellbeing) gebaat is, zijn ontelbare. Het is een investering in U-Zelf - een investering in Uw hoogste goed.

Citaat: “Het in kracht en zelfvertrouwen succesvol vooruit komen, opdat je zelfs mag groeien van stenen die jouw pad kruisen. Daarbij help ik jou graag.” ~ José, J.L. Daemen


© Andrea Bocelli - “Hallelujah” (Youtube)


Iedereen weet waarschijnlijk inmiddels dat een goede gezonde voeding, gecombineerd met stressmanagement, gematigd eten en drinken en voldoende beweging, een van de beste dingen is die we kunnen doen om zowel psychische als fysieke gezondheidsproblemen te voorkomen. Sinds recente ontwikkelingen in de Klinische Psychologie, Neuroscience & Neuropsychology hebben we het bewijs dat bij het ontstaan van bepaalde ziekten bio-psycho-sociale factoren een zeer belangrijke rol spelen.

Succesvolle, gezonde mensen functioneren zelfverzekerd en ontspannen. Zelfs moeilijke zaken handelen ze gemakkelijk af en het lijkt alsof ze het geluk naar zich toe halen.

Persbericht: “Psychomarker Consulting promotes Healthy Living. Born and raised into the Art of Savoir-Vivre J.L. Daemen opens client's minds to ‘BEAUTY Art O’Living’ Lifestyle. Her training sessions also include beauty, mindfulness and bodywork. She teaches clients the art of healthy living, allowing one to be aware and awake in the now, fully embrasing the beauty that surrounds us in our daily life in it's many accets.”Wie is Uw counselor, coach, trainer?

Graag stel ik mij langs deze weg even aan U voor. Ik ben J.L. Daemen, Uw counselor, coach, trainer en initiatiefnemer van Psychomarker Consulting's projecten voor fysieke en mentale gezondheidsbevordering, waaronder Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living'. Na nogal wat jaartjes meerdere banen gecombineerd te hebben met studie (full-time-baan èn full-time-studie), cursussen, èn het helpen van mijn echtgenoot bij het realiseren van zijn droom (Advocatenpraktijk met eigen specialisme) heb ik mijn (externe) baan opgezegd en ben ik werkzaam in ons bedrijf/praktijk; daarnaast ben ik CEO van Psychomarker Consulting.

Getogen in de meest Zuidelijke streek van Nederland zit de liefde voor de natuur, kunst en cultuurhistorie, muziek en dans in mijn bloed. De kunst van het Savoir Vivre en het interesse voor oude ambachten en moderne wetenschap is mij aangeboren.

In een vrij onconventionele maar realistische aanpak combineer ik in Psychomarker Consulting's 'BEAUTY Art O'Living' psychologie met de kunst van Savoire-Vivre, positieve emoties, authentische gevoelens van geluk en karaktersterkte (elementen die overigens bij ieder mens aanwezig zijn) met gezondheidsbevordering, preventie, persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding voor het bewustmaken van cliënten in het creëren van een gezonde leef-werk-omgeving en een goed emotioneel welbevinden, waarin psychologische behoeften gevoed worden. Mensen in hun kracht zetten bevordert hun geluk, hun gezondheid en hun welzijn.

Authentische gevoelens, talenten, karaktersterkte en positieve emoties zijn bij ieder mens aanwezig. Het is nu juist de kunst om ze onder alle omstandigheden tot ontplooiing te laten komen. Mijn job is het, de cliënt te begeleiden in het (snel en concreet) uit de weg ruimen van obstakels, die hem/haar ervan weerhouden aan zijn/haar ‘grotere eigen waardeen psychologische behoeften te werken. Denk maar aan het principe van Michelangelo: “I saw the angel in the marble and carved until I set him free.”. Graag gebruik ik deze metafoor, want dit principe maakt duidelijk dat ik de cliënt meestal met héél andere ogen, waarneem, dan hij/zij zich zelf ziet (Lees: “zijn/haar ZELF ziet”. Mensen zien vaak hun eigen schoonheid niet. Wanneer jij jouw-zelf door de “lens” van een ander leert zien - net als door de lens van een fotograaf - dan ontstaat er een ander beeld van jouw ZELF. Jouw-zelf kennen, jouw-zelf waarderen, jouw-zelf accepteren en liefhebben; samengevat: weten wat jij waard bent. Wees jezelf, zo mooi als jouw ouders jou gemaakt hebben. Be who you are; you are wonderful.

Citaat: "Wanneer je realistisch en puur bent in je benadering, dan voelen mensen dit. Ze weten intuïtief dat ze te maken hebben met integriteit en iemand die weet waarover ze spreekt. Ik ervaar het als privilege om mensen te begeleiden hun beste leven te leiden.“ ~ José, J.L. Daemen

Naast HEAO, Hogeschool en Universitaire opleiding Psychologie en Gezondheidswetenschappen, neem ik in mijn coaching de werkervaring mee, die ik heb opgedaan in verschillende management- en leidinggevende functies (een combinatie van jarenlang 100% werk en 100% studie). In mijn counseling heb ik veel profijt van alle ervaring, die ik heb opgedaan in de gezondheidszorg in maatschappen van specialisten van diverse ziekenhuizen, artsen, rugkliniek, alternatieve & complementaire geneeswijzen en overkoepelende (zorg)organisaties (arts-assistente, medisch secretaresse, afdelings-secretaresse, directie-secretaresse en managementassistente). Door mijn jarenlange ervaring ben ik in staat snel de vinger op de wonde plek te leggen. Cliënten en opdrachtgevers vinden dit prettig, want het werkt duurzaam (zowel kosten- als energiebesparend, ook voor de cliënt).

Psychologische ondersteuning, coachend leidinggeven en een goed gesprek bieden aan mensen heeft in feite altijd deel uitgemaakt van mijn beroep. Een goed gesprek bieden aan mensen in nood en mensen met psychosociale problematiek doe ik reeds meer dan 15 jaar (werk- en relatiegerelateerde problematiek, oncologische patiënten (en hun naasten) en chronisch zieken (en hun naasten)). Deze vorm van persoonlijke begeleiding behoort tevens tot de dienstverlening die wij in onze praktijk aanbieden.

Informeert U gerust naar de mogelijkheden. Wij staan U graag te woord.
Voor vragen of voor het direct maken van een afspraak is ons secretariaat bereikbaar:

T. +31 (0)45-5461260
F. +31 (0)45-5671284

U kunt ons ook bereiken door het contactformulier op deze website in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met U op.____________________________________________________________________________


BEAUTY Art O'Living
Kennisontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, en voorlichting als belangrijke tool voor preventie van ziekten.

“Druk-druk-druk”. We zijn met z’n allen zó “busy-busy-busy”, dat we niet beseffen wat dit voor ons leven betekent. Druk bezig zijn stelt ons in staat zaken gedaan te krijgen en geld te verdienen, maar de prijs die we daarvoor uiteindelijk betalen is vaak (te) hoog, want onze gezondheid lijdt eronder. Gezonde drukte en gezonde stress daarentegen is niets mis mee; het bevordert zelfs ons welzijn en geluk.

Stress en “moeten” is voor velen een constante factor in het leven. We moeten dit en we moeten dat, en als we het ene moeten hebben afgewerkt, dan moeten we wel weer iets anders. Waar blijf je zelf dan? Velen van ons vinden het werk dat we doen leuk en we doen het graag, maar we houden niet écht van al dat “stressige gedoe”. We willen hetgeen we “moeten” doen in een tijdschema inpassen, dat het mogelijk maakt om op een prettige manier ons werk te doen en het beste uit onszelf te halen; op een zo gezond mogelijke wijze. Dit is wat we allemaal het liefst zouden willen. Wie “druk” bezig is, is succesvol. Uiteraard is dit een statement, maar betekent dit dan, dat wie niet druk bezig is, lui of niet succesvol is? In het geheel niet. We kennen in het “druk bezig zijn” pieken en dalen. De ware tegenhanger van “druk zijn” (gestressed zijn) is “ontspannen zijn” (relaxed zijn). Iemand kan een 'druk leven hebben' en daarbij toch 'in balans' zijn en ontspanning ervaren. Dit is wat wij 'gezonde drukte' en 'gezonde stress' noemen. Drukte en druk bezig zijn kent z’n pieken en willen we de balans in ons leven behouden, dan is het raadzaam gedegen time-management te voeren.

Mensen die het druk hebben en hun dromen nastreven door aan zelfactualisatie te doen, weten dat het een kunst is om in een druk tijdschema voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten te blijven zorgdragen; het vergt bovendien een enorm organisatietalent.

Als je aan managers vraagt of ze het fijn vinden om het druk te hebben, dan zullen zij dit beamen, echter weinigen zullen hieraan toevoegen dat het gevoel van “gestressed” zijn niet leuk is. Zo loopt iemand natuurlijk het risico over het hoofd te zien dat men langzaam op pad is een ongezond(er) leven te leiden, met alle gevolgen die daaruit voortkomen.

Hectische tijdschema’s vergen heel veel van een mens; met name het inboeten op gezondheid en op de leuke dingen die het leven te bieden heeft. Velen hebben het ontzettend druk, zoals bijvoorbeeld ouders die naast hun drukke tijdschema op het werk en in het huishouden de kinderen naar allerlei clubjes en activiteiten moeten chaufferen. Mensen draaien soms ongelooflijke overuren. Zo zijn er zelfs kinderen die naast alles wat ze “moeten” geen tijd meer hebben om simpelweg te ontspannen en kind te zijn. Veel mensen zouden er wel iets aan willen doen om minder “busy” te zijn, echter weinigen schijnen werkelijk te beseffen welke tol dit alles eist van onze persoonlijkheid en van onze maatschappij.

De problemen die vanuit al die “drukte” kunnen ontstaan zijn talloos.
Mensen hebben geen tijd meer om gezond te eten, laat staan om gezond te koken of om gezond te bewegen. Gezinsdinners vallen uit en er is minder interactie tussen ouders en kinderen, omdat ouders het vaak te druk hebben om met hun kinderen te spelen of om een goed gesprek met hen te voeren. Dit opent deuren tot potentiële problemen. (onder meer problemen in taalontwikkeling / lees- en spraakstoornissen, obesitas, afhankelijkheid van computerspelletjes- en/of televisie, slaapstoornissen).

Vriendschappen, relaties of partnerrelaties worden niet gekoesterd, mensen vervreemden van elkaar of groeien uit elkaar, hetgeen vaak leidt tot echtscheidingen of ruzies en dat louter omdat het mensen niet lukt om de tijd voor elkaar te vinden en met elkaar te reflecteren.


Veel mensen ontkennen of veronachtzamen
hun lichamelijk of geestelijk “WELL-ZIJN”.
Hierdoor kunnen er op den duur
gezondheidsproblemen,
stress- en of beroepsgerelateerde ziekten
of andere aandoeningen ontstaan.


In Psychomarker Consulting’s BEAUTY Art O'Living- Savoir-Vivre
combineren wij de kunst van het Savoire Vivre met de kunst het leven bewust te genieten op een gezonde manier, zowel op lichamelijk als psychisch vlak, alsmede het nemen van gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen.


LA VIE est Belle
Omarm jouw-zelf, omarm de schoonheid van het leven.
©

Zuid-Limburg. Ons eigen stukje buitenland... from Visit Zuid-Limburg on Vimeo.

Kennisontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, en voorlichting vormt hierin een belangrijk tool voor preventie. Dit is dan ook waarop in BEAUTY Art O'Living van Psychomarker Consulting de nadruk ligt.

Gezondheidspsychologie leert ons: stress maakt ziek.
Vaak herkennen de getroffen personen niet de samenhang tussen hun psychische en lichamelijke toestand en de permanente overbelasting. Maag-darmklachten worden verklaard door: “ach, ik heb iets slechts gegeten”. Hun gemakkelijke prikkelbaarheid verklaren ze door een vermeend wangedrag van hun medemensen. Wanneer we niet op tijd tegenmaatregelen nemen tegen ongezonde stress door middel van stressmanagement, dan kan dit leiden tot ernstige ziekten zoals: diabetes, hart- en vaatziekten, verhoogde leverwaarden, huiduitslag, maag-darmziekten, burn-out, depressie, maar ook angststoornissen en verslavingen.

Uit onderzoek blijkt dat 80 to 90% van alle gezonde personen, één of meer lichamelijke stressgerelateerde klachten per week hebben. Lichamelijke reacties op stress kunnen voorkomen, zonder dat we daar erg in hebben en zonder dat we ons (bewust) gestresst voelen. Lichamelijke overbelasting en stressgerelateerde klachten zijn de meest voorkomende oorzaken voor ongemak. Je herkent ze meestal aan klachten als: vermoeidheid, gewrichtsklachten, rugpijn, spierspanning, hoofdpijn, buikpijn, pijn in armen of benen, duizeligheid of pijn op de borst. Er bestaat een “gezonde stress” en een “ongezonde stress”. Spanning brengt het lichaam in een staat van paraatheid onder aanmaak van het hormoon adrenaline om aan bedreigingen en gevaren weerstand te bieden (fight-flight-response – vlucht of vechtreactie).

‘Gezonde stress’ (verhoogde hartslag, snellere ademhaling, spieren spannen zich aan) zorgt ervoor dat iemand als het ware op ‘scherp staat’ als er zich een bedreiging of moeilijke situatie voordoet. Is het gevaar geweken of de klus geklaard dan keert het lichaam terug naar z’n gewone staat, hetgeen we ervaren door gevoelens van opluchting en spanning die van ons afglijdt. Mensen reageren met stress op werkelijke gevaren, maar ook op gevaren die ze verwachten in de toekomst of waarover ze piekeren. (irritaties, piekeren over de toekomst, problemen op het werk of privé ). Een schoolvoorbeeld hiervan is hoofdpijn of migraine die optreedt in het weekend of in de vakantie.

De nasleep van de uitgelokte stressor is het voortduren van de stressreactie ook als de stressor voorbij is en de spanning vermindert. Het moge duidelijk zijn dat dit ongezond is. Voorbeelden van klachten die als gevolg hiervan optreden, zijn bijvoorbeeld pijnklachten doordat vermoeide spieren onvoldoende stabiliteit aan gewrichten bieden. Echter ook klachten zoals duizeligheid, eczeem, hyperventilatie, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, maag- en darmklachten, hartklachten en vatbaarheid voor ziekten en infecties kunnen er een gevolg van zijn. Stressgerelateerde aandoeningen (de wereld die we voor onszelf creëren) zien we overigens niet enkel bij mensen, maar ook bij dieren.


Mind-Body-Connection - Mind-Body-Medicine - Neuropsychologie

Reeds vroeg in mijn carrière als medisch-secretaresse en arts-assistente maakte ik kennis met de interventies (brain, body, behavior) op het gebied van Mind-Body-Medicine. Bij het centrum voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen zou men U vertellen dat Mind-Body-Medicine het terrein is, waarbinnen de verschillende technieken gebruikt worden om de capaciteit van de hersenen te verreiken om zodoende fysieke functies en symptomen te kunnen beïnvloeden (denk hier bijvoorbeeld aan ziekte en pijnbestrijding en de wijzigingen in voeding bij reuma of fibromyalgie).

Standaard-technieken binnen de Mind-Body-Medicine omvatten bijvoorbeeld leefstijl- en voeding, meditatie, gebed en creatieve therapie, Echter, de meeste artsen of therapeuten die werken met Mind-Body-Medicine zullen beamen dat het ZO véél meer dan alleen dit inhoudt. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het inbakeren van baby’s; zeker wanneer het een huilbaby betreft. Dit leerde ik in mijn werk als arts-assistente bij de consultatiebureaus van de dienstdoende Jeugdgezondheidsarts (Kraamzorg). Het zogenaamde ‘inbakeren’ is een traditie, die vooral in Noord-Europa en bij Noord-Amerikaanse volkeren zoals de Sioux-indianen wordt aangetroffen. In Nederland was het inbakeren tot in de 18de eeuw gebruikelijk. Ook de Egyptenaren wikkelden hun baby’s in doeken. Zo kwam Moses in het koninklijk paleis te wonen, doordat zijn moeder hem in doeken gewikkeld, in een mandje van gevlochten papyrusstengels op de Nijl liet drijven bij het paleis van de pharao. Nog steeds is het inwikkelen van baby’s een van de adviezen in de Mind-Body-Medicine en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

In onze dienstverlening (counseling, coaching, training) maken we mensen bewust van deze mind-body connection. Als
counselor, health-coach & stressconsultant verstrek ik aan onze cliënten (tevens lezingen, workshops, seminars) de noodzakelijke kennis en informatie ten aanzien van onderwerpen als deze (en andere) en hun onderlinge verbanden (zowel voor cliënten in staat van goede gezondheid als bij ziekte).

“Happiness is the natural outcome of a life well lived.” - Socrates

p1010637

all photography & copyrights
© J.L. Daemen
BEAUTY Art O'Living en Savoir-Vivre"The World is out there to be discovered."
"The Beauty is inside to be discovered." -
© Psychomarker Consulting

In Limburg kennen we de kunst van het Savoir-Vivre. Savoir-Vivre staat voor levenskunst met stijl. Een andere omschrijving die de ware betekenis nabij komt is: de kunst om zich in de maatschappij met stijl te bewegen en het vermogen om sociaal en welgemanierd met anderen om te kunnen gaan. Als synoniem is “Savoire-Vivre” in één woord welllevendheidskunst.
Savoir-Vivre houdt naast beleefdheid, beschaafdheid, etiquette, voorkomendheid, gastvrijheid en hoffelijkheid echter nog véél meer in.

In onze counseling, coaching en training combineren wij de kunst van het Savoire Vivre met de kunst het leven bewust te genieten op een gezonde manier, zowel op lichamelijk als psychisch vlak, alsmede het nemen van gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen.

BEAUTY Art O'Living is bij onze vaste zakenrelaties een begrip. Het is een van Psychomarker Consulting's projecten, waarover U in de toekomst zeker meer zult vernemen.


Auteur: José, J.L. Daemen, counselor, gezondheids-/leefstijlcoach & stressconsultant bij Psychomarker Consulting.

Quote